X
Hledat...
sun sunshine

Rozpočet 2020

 

  Mateřská škola Káraný, příspěvková organizace  
  Polní 324, Káraný 250 75  
  IČ: 72546875            
     
  Návrh rozpočtu 2020  
                 
  Náklady     rozpočet 2019 odhad čerpání              k 31.12.2019 rozpočet 2020  
  účet       tis. Kč tis. Kč tis. Kč  
  501 spotřeba materiálu   350,00 320 350,00  
  502 spotřeba energie   140,00 135 140,00  
  511 opravy a udržování   40,00 20 40,00  
  518 ostatní služby   350,00 348 370,00  
  521 mzdové náklady včetně odvodů 2 450,00 2794 2 850,00  
    ostatní náklady   25,00 20 25,00  
    celkem     3 355,00 3637 3 775,00  
                 
  Výnosy            
  účet       tis. Kč tis. Kč tis. Kč  
  602 tržby z prodeje služeb 420,00 350 420,00  
  672 neinvestiční příspěvek zřizovatele 815,00 815 815,00  
  672 výnosy vybraných místních vládních institucí 2 120,00 2472 2 540,00  
    celkem     3 355,00 3637 3 775,00  
                 
  Rekapitulace            
          tis. Kč   tis. Kč  
    náklady celkem   3 355,00 3637 3 775,00  
    výnosy celkem   3 355,00 3637 3 775,00  
    výsledek hospodaření 0,00 0 0,00