X
Hledat...
sun sunshine

Rozpočet 2022

 

  Mateřská škola Káraný, příspěvková organizace  
  Polní 324, Káraný 250 75  
  IČ: 72546875            
  Návrh rozpočtu 2022  
                 
  Náklady     rozpočet 2021 odhad čerpání              k 31.12.2021 rozpočet 2022  
  účet       tis. Kč tis. Kč tis. Kč  
  501 spotřeba materiálu   500,00 885 500,00  
  502 spotřeba energie   170,00 200 240,00  
  511 opravy a udržování   10,00 40 40,00  
  518 ostatní služby   400,00 400 440,00  
  521 mzdové náklady včetně odvodů 3 330,00 3500 3 800,00  
    ostatní náklady   40,00 30 40,00  
    celkem     4 450,00 5055 5 060,00  
                 
  Výnosy            
  účet       tis. Kč tis. Kč tis. Kč  
  602 tržby z prodeje služeb 300,00 270 450,00  
  672 neinvestiční příspěvek zřizovatele 1 100,00 1300 1 200,00  
  672 výnosy vybraných místních vládních institucí 3 050,00 3000 3 320,00  
  672 dotace EU - Šablony III 0,00 150 90,00  
    celkem     4 450,00 4720 5 060,00  
                 
  Rekapitulace            
          tis. Kč   tis. Kč  
    náklady celkem   4 450,00 5055 5 060,00  
    výnosy celkem   4 450,00 4720 5 060,00  
    výsledek hospodaření 0,00 -335 0,00