X
Hledat...
sun sunshine

Akce reporty

04. 03. 2020

Dne 4. 3. 2020 přijelo do naší MŠ divadýlko L. Frištenské s loutkovým představením „Jaro s čápem“. Je jaro. Pejsek s kočičkou potkají čápa, jak veze kočár plný kytiček a semínek na jaro a i písniček. Tak se nabídnou že čápovi pomohou. A když mají zasazené kytičky, tak jdou hrát jarní hry i kuličky. Po shlédnutí představení si děti mohly prohlédnout loutky a jak se s nimi zachází.

21. 02. 2020

Dne 21. 2. 2020 nás ve školce navštívil legrační klaun Edii se svou asistentkou. Připravil si pro nás zábavný program s řadou triků, žonglování, drezůrou divoké zvěře. Děti vystoupení velmi zaujalo, pobavilo a samy se staly účastníky vystoupení.

18. 02. 2020

Dne 18. 2. 2020 jsme ve školce uspořádali karneval. Proběhla přehlídka masek, soutěže a tančení.

04. 02. 2020

Dne 4. 2. 2020 navštívila naši MŠ lektorka z MTU se zábavně výukovým programem „Malý inženýr“. Děti se hravou formou dozvěděly informace o náležitostech stavby domů a dalších zařízení, s kterými souvisí jejich fungování (vodárna, čistička, elektrárna). Celý program byl doprovázen praktickým ověřováním stavbou ze stavebnice Lego duplo.

21. 01. 2020

Dne 21. 1. 2020 nás ve školce navštívil sklář pan Michal Zahradník. Dětem povídal, co obnáší práce skláře a co vše je možné ze skla vyrobit. Výklad byl doplněn praktickými ukázkami výroby ze skla. Na závěr si děti samy mohli vyzkoušet vyfouknout skleněnou baňku.

20. 12. 2019

Dne 20. 12. 2019 jsme se vydaly k lesu s připravenou vánoční nadílkou pro zvířátka v lese. Na provázcích jsme měly uvázanou mrkev, chléb, jablka. Těmito dárky jsme společně ozdobily stromky v lese jako nadílku pro zvířata, abych měla krásné Vánoce a v zimě si přilepšily.

19. 12. 2019

Dne 19. 12. 2019 nás ve školce navštívil Ježíšek, který nám přinesl štědrou nadílku. Děti si rozbalovaly společné dárky, s kterými se ihned daly do hraní.

18. 12. 2019

Dne 18. 12. 2019 nás ve školce navštívila paní Škorpíková, která si pro nás přivezla překvapení v podobě tvoření vánočního svícnu. Všechny děti si samy vyrobily a nazdobily vánoční svícen, který si pak odnesly domů jako dekoraci.

17. 12. 2019

Na 17. 12. 2019 jsme si připravily vánoční besídku pro rodiče, babičky a dědečky a ostatní vítané diváky. Předvedly jsme, co jsme se naučily, kdy celé vystoupení vyústilo básněmi a písněmi s vánoční tematikou. Atmosféru jsme vyzdvihly ochutnávkou vlastního cukroví. Rozdaly jsme si vánoční přání a navzájem si popřály krásné svátky, bohatého Ježíška a šťastný vstup do nadcházejícího roku.

16. 12. 2019

Dne 16. 12. 2019 jsme k nám do školky pozvaly místní seniory, abychom jim zpříjemnily předvánoční chvíle. Přednesly jsme básně a zazpívaly písně, společně jsme si pak vyrobily vánoční dekoraci. Atmosféru jsme doladily cukrovím vlastní výroby a horkým čajem.

12. 12. 2019

Dne 12. 12. 2019 jsme s dětmi navštívili divadlo čar a kouzel Pavla Kožíška v Líbeznicích. Představení bylo laděno do předvánoční atmosféry. Děti shlédly kouzla a čáry odkud se berou dárky a kdo si co přeje. Samy děti se některých kouzelnických čísel zúčastnily.

 

12. 12. 2019

V termínu 12.- 17. 1. 2019 jsme se vydaly na zimní výpravu do Krkonoš, Pec pod Sněžkou, kde jsme strávily týden v příjemné horské chatě. I přes nepříznivé sněhové podmínky jsme si během pobytu užívaly zimních radovánek, bobovali jsme, lopatovaly, stavěly sněhuláky a seznamovaly se s okolím. Vydaly jsme se hledat poklad, pořádaly zimní olympiádu, večery si zpříjemnily tanečními zábavami a uspořádaly karneval. Pobyt jsme završily předáváním diplomů a opékáním buřtů v krbu.

09. 12. 2019

Dne 9. 12. 2019 nás navštívila lektorka se vzdělávacím programem Zdravá pětka z nadačního fondu Albert. Děti si povídaly o zásadách zdravého životního stylu. Co je prospěšné a co tělu škodí, čím můžeme podpořit psychickou i fyzickou kondici. Celý program byl doprovázen názornými pomůckami a vyžadoval aktivní přístup dětí.

05. 12. 2019

Dne 5. 12. 2019 nás ve školce navštívil Mikuláš spolu s andělem i čertem. Děti přednesly básničku a písničku. Mikuláš vyvolával a předčítal z knihy hříchů. Každý odvážlivec si vyslechl pochvaly i nedostatky a za odměnu dostal od anděla balíček sladkostí. Všichni slíbily, že se zajisté polepší a budou hodní.

04. 12. 2019

Dne 4. 12. 2019 nás navštívila lektorka z Malé technické univerzity se vzdělávacím programem „Stavitelé města“. Děti si povídaly o městech, jak se staví, co všechno v nich najdeme ale i o historii staveb. Samostatně i ve skupinách stavěly stavby ze stavebnice Lego duplo, učily se pracovat podle plánků a dodržovat „pracovní“ postup pro zaručení kvality i bezpečnosti staveb. Děti se seznámily s prací kartografa a jak se pracuje s mapou a co v ní všechno nelezneme. Společně pak postavily budovy, z kterých pak vytvořily vlastní město. Za absolvování akce každý obdržel diplom „Stavitel města“.

02. 12. 2019

Dne 2. 12. 2019 naši školku navštívilo divadýlko Úsměv s vánočně laděným představením „Vánoční stromeček“. Provedení i předvedení bylo pro děti velmi poutavé. Následně měly děti možnost prohlédnout si loutky a ukázaly si manipulaci s nimi.

26. 11. 2019

Dne 26. 11. 2019 jsme podnikli výlet na vánočně laděný zámek Žleby. Zde nás čekala prohlídka sklepení, které obývali skřítci z pohádek. Děti ochutnaly koláčky, které pro ně připravili v zámecké kuchyni. Následovala prohlídka samotného hradu. Vánoční atmosféra nás naladila na těšení se na Ježíška a trávení Vánoc.

25. 11. 2019

Dne 25. 11. 2019 navštívila naši školku posádka Policie ČR. Akce měla osvětový a preventivní charakter. Děti byly seznámeny s obsahem práce Policie ČR. Povídaly si o bezpečnosti v silničním provozu s vyzdvihnutím bezpečnostních prvků, ale i při kontaktu s cizími lidmi. Děti se aktivně účastnily besedy. Řešily modelové situace. Následně si prohlédly policejní výbavu a auto.

14. 11. 2019

Dne 14. 11. 2019 jsme se vydali na exkurzi do knihovny do Staré Boleslavi. Tématem návštěvy bylo „lidské tělo“. Děti si nejprve prohlédly vybavení knihovny, seznámily se s jejím provozem. Povídaly si o knížkách, jak vznikají, jak s nimi zacházíme a jak si je můžeme vypůjčit. Následně si poslechly předčítání z knížky „Příběh lidského těla“, ke které pak společně vytvořily koláž, kterou dokreslily.

08. 11. 2019

Dne 8. 11. 2019 jsme vyrazili na výlet do areálu psychiatrické nemocnice Bohnice, kde jsme měli možnost prohlédnout si místní dílny centrální terapie. V rámci prohlídky jsme navštívili truhlářskou, textilní, tkalcovskou, knihařskou, keramickou, šperkařskou dílnu. Jako suvenýr jsme si odnesli vlastnoručně vyrobenou svíčku z tamní svíčkařské dílny.

06. 11. 2019

Dne 6. 11. 2019 navštívilo naši školku divadýlko Úsměv s představením „Babička školnice“. Představení bylo velmi poutavé a zároveň poučné, jak bychom se měli chovat a starat o své věci.

01. 11. 2019

Dne 1. 11. 2019 naši školku navštívila lektorka z ekocentra Nyctalus, které organizuje velmi poutavé, naučné a zajímavé programy s ukázkami živých zvířat. Do naší školky zavítala trojčlenná smečka vlků. Děti byly seznámeny se stylem života vlků, kteří jim pak následně předvedli něco ze své poslušnosti.

31. 10. 2019

Dne 31. 10. 2019 jsme s dětmi uspořádali halloveenskou oslavu. Děti přišly v maskách, proběhla přehlídka a společné tančení. Strašidelnou atmosféru doplnila hostina s lektvary a dobrotami.

29. 10. 2019

Dne 29. 10. 2019 si děti přinesly do školky dýně, z kterých si společně s rodiči vyřezaly a vydlabaly halloweenská strašidla.  Odpolední společná akce proběhla ve znamení příjemné a milé atmosféry a vzájemné spolupráce s malým pohoštěním.

15. 10. 2019

Dne 15. 10. 2019 měly děti možnost si pod vedením pí Škorpíkové vyrobit nádherné podzimní dekorace v podobě zdobeních dýní živými květy.

07. 10. 2019

Dne 7.10. 2019 jsme zakončili tematickou část „Ovocný týden“ ochutnávkou místního i exotického ovoce. Děti si ovoce prohlédly, popsaly a následně ochutnaly. Dne 18. 10. 2019 jsme ve stejném stylu zakončili tematickou část „Zeleninový týden“.

13. 01. 2019

V termínu 13.- 18. 1. 2019 jsme se vydaly na zimní výpravu do Krkonoš, Pec pod Sněžkou, kde jsme strávily týden v příjemné horské chatě. I přes mírnou nepřízeň počasí si děti pobyt užily a měly nabitý program. Během pobytu jsme si užívaly zimních radovánek, bobovali jsme, lopatovaly, stavěly sněhuláky a seznamovaly se s okolím. Vydaly jsme se hledat poklad, pořádaly zimní olympiádu, večery si zpříjemnily tanečními zábavami a uspořádaly karneval, naučily se nové básničky a písničky, kreslily jsme a vyráběly. Pobyt jsme završily předáváním diplomů.

21. 12. 2018

Dne 21. 12. 2018 jsme se vydaly k lesu s připravenou vánoční nadílkou pro zvířátka v lese. Na provázcích jsme měly uvázanou mrkev, chléb, jablka. Těmito dárky jsme společně ozdobily stromky v lese jako nadílku pro zvířata, aby měla krásné Vánoce a v zimě si přilepšily. Vrámci „zvířecího nadělování“ jsme zanesly ještě nějaké dobroty k pí Herálacké, která nám představila a ukázala jejich zvířecí členy rodiny

20. 12. 2018

Dne 20. 12. 2018 nás ve školce navštívil Ježíšek, který nám přinesl štědrou nadílku. Děti si rozbalovaly společné dárky, s kterými se ihned pohrály.

18. 12. 2018

Na 18. 12. 2018 jsme si připravily vánoční besídku pro rodiče, babičky a dědečky a ostatní vítané diváky. Předvedly jsme, co jsme se od září naučily, kdy celé vystoupení vyústilo básněmi a písněmi s vánoční tematikou a tanečkem na píseň „Zima, zima“. Atmosféru jsme vyzdvihly ochutnávkou vlastního cukroví. Rozdaly jsme si vánoční přání a navzájem si popřály krásné svátky, bohatého Ježíška a šťastný vstup do nadcházejícího roku.

17. 12. 2018

Dne 17. 12. 2018 jsme s dětmi vyrazili na výlet do Planetária hl. m. Praha. Děti si prohlédly místní expozice a přiblížily se hvězdám při promítání pohádky Anička a Nebešťanek. Program byl doplněn komentovaným promítáním noční oblohy během ročních období, jejími proměnami a přiblížení pohledu do vesmíru a na ostatní planety sluneční soustavy.

13. 12. 2018

Dne 13. 12. 2018 jsme k nám do školky pozvali místní seniory, abychom jim zpříjemnili předvánoční chvíle. Přednesli jsme básně a zazpívali písně, společně jsme pak nazdobili vánoční perníčky, na kterých jsme si s domácím punčem a horkým čajem pochutnali.

05. 12. 2018

Dne 5. 12. 2018 nás ve školce navštívil Mikuláš spolu s andělem i čertem. Děti přednesly básničku a písničku. Mikuláš vyvolával a předčítal z knihy hříchů. Každý odvážlivec si vyslechl pochvaly i nedostatky a za odměnu dostal od anděla balíček sladkostí. Všichni slíbily, že se zajisté polepší a budou hodní.

30. 11. 2018

Dne 30. 11. 2018 jsme vyrazily na výlet areálu psychiatrické nemocnice Bohnice, kde jsme měly možnost prohlédnout si místní dílny centrální terapie. V rámci prohlídky jsme navštívily truhlářskou, textilní, tkalcovskou, knihařskou, keramickou, šperkařskou dílnu. Jako suvenýr jsme si odnášely vlastnoručně vyrobenou svíčku z tamní svíčkařské dílny.

28. 11. 2018

Dne 28. 11. 2018 se děti vydaly autobusem do divadla Gong v Praze, kde na programu bylo divadelní představení „Dášenka, čili život štěněte“. Pro děti to byl velmi hezký zážitek, neboť měly možnost zažít atmosféru skutečného divadla.

28. 11. 2018

28. 11. 2018 jsme se s dětmi vypravili na výlet na státní zámek Nelahozeves. Tématem návštěvy bylo zahájení adventního času a přípravy na vánoční svátky. Děti si prohlédly interiéry zámku s vánoční výzdobou a přiblížily si předvánoční tradice a svátky. Vyzkoušely si krátké dramatizace v kostýmech, jaké tradice se vážou k sv. Martinovi, sv. Barboře, sv. Mikuláši, sv. Lucii a blížím se Vánocům. Závěrem si děti vrámci adventních dílniček vytvořily vánoční přání.

15. 11. 2018

Dne 15. 11. 2018 navštívili naši školku lektoři s bezpečnostně dopravním programem z BESIPu. Děti si vrámci akce upevňovaly zásady bezpečného provozu v roli chodce ale také spolucestujícího v autě. Celý program byl doprovázen názornými ukázkami a aktivním zapojením dětí do řešení případných dopravním situací.

12. 11. 2018

Dne 12. 10. 2018 jsme zakončili tematickou část „Ovocný týden“ ochutnávkou místního i exotického ovoce. Děti si ovoce prohlédly, popsaly a následně ochutnaly. Dne 19. 10. 2018 jsme ve stejném stylu zakončili tematickou část „Zeleninový týden“.

12. 11. 2018

Dne 12. 11. 2018 navštívila naši MŠ lektorka z MTU se zábavně výukovým programem „Malý inženýr“. Děti se hravou formou dozvěděly informace o náležitostech stavby domů a dalších zařízení, s kterými souvisí jejich fungování (vodárna, čistička, elektrárna). Celý program byl doprovázen praktickým ověřováním stavbou ze stavebnice Lego duplo.

03. 11. 2018

3. 11. 2018 proběhlo na Obecním úřadě vítání občánků. Děti ze školky si nacvičily pásmo básniček a písniček pro své budoucí školkové následovníky.

01. 11. 2018

1. 11. 2018 jsme ve školce uspořádali halloweenskou oslavu. Děti přišly v maskách, proběhla jejich přehlídka a společné tančení. S dětmi jsme si také povídali o tradicích českého svátku – „Dušičky“ – svátek všech zesnulých.

31. 10. 2018

Dne 31. 10. 2018 proběhla v MŠ akce pořádaná MTU s programem „Malý architekt“. Děti byly seznámeny s obsahem a náplní práce architekta, učily se číst ze stavebních plánů a dále podle nich pracovat. Dozvěděly se informace o náležitostech stavby domu. Samy pak za pomocí stavebnice Lego duplo plnily zadaný „stavební“ úkol.

23. 10. 2018

Dne 23. 10. 2018 proběhla v MŠ společná akce rodičů s dětmi s názvem „Dýňodlabání“. V rámci tvořivého odpoledne si děti společně s rodiči vydlabaly – vytvořily dýňové bubáky. Atmosféra společného setkání - spolupráce byla velmi milá a příjemná.

18. 10. 2018

Dne 18. 10. 2018 navštívilo naší MŠ divadýlko Ludmily Frištenské s představením „O pejskovi a kočičce jak pouštěli draka“. Představení bylo pro děti velmi poutavé, proložené spoustou písní a scén, které vtáhly děti do děje a samotného účinkování.

16. 10. 2018

16. 10. 2018 proběhla v MŠ sportovní olympiáda. Děti závodily v disciplínách běh, skok, slalom – překážková dráha, přetahování na laně a hod na cíl. Zaslouženě si pak odnesly medaile a diplomy.

08. 10. 2018

Dne 8. 10. 2018 nás v mateřské škole navštívil pracovník záchranné služby Prahy 5. S dětmi si povídal o práci záchranáře, kdy hlavní místo zaujímala právě prevence úrazů a způsoby poskytnutí první pomoci. Děti si prohlédly záchranářské vybavení. Staly se figuranty pro předvedení ošetření při různých úrazech.

04. 10. 2018

Dne 4. 10. 2018 nás navštívila lektorka se vzdělávacím programem Zdravá pětka z nadačního fondu Albert. Děti si povídaly o zásadách zdravého životního stylu. Co je prospěšné a co tělu škodí, čím můžeme podpořit psychickou i fyzickou kondici. Celý program byl doprovázen názornými pomůckami a vyžadoval aktivní přístup dětí.

25. 09. 2018

Dne 25. 9. 2018 navštívila naši školku posádka Policie ČR. Akce měla osvětový charakter. Děti byly seznámeny s obsahem práce Policie ČR. Povídaly si o bezpečnosti v silničním provozu s vyzdvihnutím bezpečnostních prvků, ale i při kontaktu s cizími lidmi. Děti se aktivně účastnili besedy. Řešily modelové situace. Následně si prohlédly policejní výbavu a auto.