X
Hledat...
sun sunshine

Finanční limity

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazeni na celé období školního roku (včetně hlavních prázdnin do 31. 8.), ve kterém dosáhnou věku podle níže uvedených skupin.

Věkové skupiny strávníků

Finanční limit na nákup potravin v Kč

(vyhl. 107/2011)

Cena stravy v Kč

3 až 6 let

 

 

Přesnídávka

6,00 - 9,00

7,00

Oběd

14,00 - 25,00

25,00

Svačina

6,00 - 9,00

7,00

Pitný režim

3,00 - 5,00

4,00

 

 

43,00

7 až 10 let

 

 

Přesnídávka

7,00 - 12,00

8,00

Oběd

16,00 - 32,00

26,00

Svačina

6,00 - 10,00

8,00

Pitný režim

3,00 - 5,00

4,00

 

 

46,00

 

Placení stravného - zálohově: Záloha na stravné je určena jako cena stravného vynásobená počtem provozních dnů v daném měsíci.

Platba převodem na účet číslo 107-2914830237/0100, termín splatnosti zálohy je do 15. dne v měsíci, přeplatky se odečítají z výše stravného v následujícím měsíci.