X
Hledat...
sun sunshine

Publicita k projektu

 

 

Naše mateřská škola realizuje projekt „Podpora mateřské školy Káraný formou šablon“, subjekt Mateřská škola Káraný, r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003501  podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 Projekt je zaměřen na: na personální podporu (školní asistent), osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a na odborné tematicky zaměřené setkávání a spolupráci s rodiči.

 Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

 Tento projekt je spolufinancován EU.

 Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.