X
Hledat...
sun sunshine

O nás

 

Mateřská škola Káraný je jednotřídní mateřská škola. Nachází se v obci Káraný v prostředí nádherné přírody. Do provozu byla uvedena 1. 9. 2012 jako samostatný právní subjekt, který hospodaří jako příspěvková organizace.

Naše mateřská škola disponuje jednou třídou heterogenního typu o celkové kapacitě 28 dětí s celodenním provozem. O děti pečují pedagogické pracovnice, jedna kuchařka, o čistotu školky a jejího okolí se stará paní uklízečka.

Svou velikostí a výchovným přístupem patří k mateřským školám rodinného typu. Snažíme se poskytovat milé a zároveň interaktivní prostředí, které probouzí zvídavost, tvořivost, sociální růst a vede k samostatnosti v uvažování.

V mateřské škole pracují plně kvalifikované pedagogické pracovnice, ( tři s vysokoškolským vzděláním), které si neustále doplňují vzdělání ve specializovaných vzdělávacích centrech a institucích.

Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu, který je v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání a nese název: „Putování z pohádky do pohádky.“ Náš program vychází z jedinečnosti každého jedince. Mimo jiné je zaměřen i na environmentální výchovu a osvětu ( EVVO). Naše zařízení dále nabízí logopedickou prevenci, která probíhá individuálně s vysokoškolsky vzdělaným logopedem a je tvořena na míru každému dítěti. Nabízíme možnost návštevy kroužků, které se každý rok aktualizují dle zájmu rodičů i dětí.

Naším cílem je co nejlépe připravit vaše děti na školní léta, na spokojený život s úsměvem na rtech.

Velmi rádi Vás v naší mateřské škole přivítáme :-)