X
Hledat...
sun sunshine

O nás

 


Mateřská škola Káraný je dvoutřídní mateřská škola. Nachází se v obci Káraný v prostředí nádherné přírody. Do provozu byla uvedena 1. 9. 2012 jako jednotřídní MŠ a samostatný právní subjekt, který hospodaří jako příspěvková organizace. Od 1. 9. 2021 má po přístavbě naše MŠ třídy dvě, s celkovou kapacitou 56 dětí. Zřizovatelem Mateřské školy Káraný je obec Káraný.
Naše mateřská škola disponuje dvěma třídami o celkové kapacitě 56 dětí s celodenním provozem. O děti pečuje 5 pedagogických pracovnic (ředitelka, 3 paní učitelky, asistentka pedagoga), dále paní kuchařka, o čistotu MŠ a jejího okolí se stará paní uklízečka, která také pomáhá s výdejem obědů v jedné ze tříd.
Svou velikostí a výchovným přístupem patří MŠ Káraný k mateřským školám rodinného typu. Snažíme se poskytovat milé a zároveň interaktivní prostředí, které probouzí zvídavost, tvořivost, sociální růst a vede k samostatnosti v uvažování.
V mateřské škole nyní pracují 4 kvalifikované pedagogické pracovnice, (tři s vysokoškolským vzděláním) a jedna si vzdělávání doplňuje. Všichni pedagogičtí, ale i nepedagogičtí pracovníci si neustále doplňují vzdělání ve specializovaných vzdělávacích centrech a institucích.
Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu, který je v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání a nese název: „Putování z pohádky do pohádky.“ Náš program vychází z jedinečnosti každého jedince. Mimo jiné je zaměřen i na environmentální výchovu a osvětu ( EVVO). Naše zařízení dále nabízí logopedickou prevenci, která probíhá individuálně s vysokoškolsky vzdělaným logopedem. Nabízíme možnost návštevy kroužků, které se každý rok aktualizují dle zájmu rodičů i dětí.

Základním cílem mateřské školy je návaznost na rodinnou výchovu, vytváření podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte předškolního věku. Dalším cílem je vytvářet optimální podmínky pro individuální rozvoj osobnosti dítěte, přispívat ke zvýšení sociálně kulturní a společenské úrovně dětí a vést je k dobrým základům pro další vzdělávání dítěte a vstup do základní školy.

Naším cílem je co nejlépe připravit vaše děti na školní léta, na spokojený život s úsměvem na rtech.

Vize naší mateřské školy
• Chceme být mateřskou školou, do které chodí děti, rodiče i zaměstnanci rádi. Chceme, aby se děti u nás cítily jistě, bezpečně, radostně a spokojeně.
• Společně usilujeme o to, aby naše mateřská škola pro děti byla prostorem s hodnotnými podněty, bohatou nabídkou činností a naplněna vstřícností.
• Snažíme se děti vést k uvědomělé péči o zdraví a zdravotní životní styl. Klademe důraz na pohybovou aktivitu směřující k posilování fyzické kondice.
• Usilujeme o to, aby děti získaly základní postoje a návyky do dalšího života, založené na respektu lidských potřeb a přírody.

Velmi rádi Vás v naší mateřské škole přivítáme :-)