X
Hledat...
sun sunshine

Rozpočet 2023

 

Návrh střednědobého výhledu   
               
Náklady         2024 2025
účet           tis. Kč tis. Kč
501 spotřeba materiálu       600,00 600,00
502 spotřeba energie       500,00 500,00
511 opravy a udržování       50,00 50,00
518 ostatní služby       600,00 600,00
521 mzdové náklady včetně odvodů   4 260,00 4 320,00
  ostatní náklady       40,00 40,00
  celkem         6 050,00 6 110,00
               
Výnosy            
účet           tis. Kč tis. Kč
602 tržby z prodeje služeb     750,00 750,00
672 neinvestiční příspěvek zřizovatele   1 400,00 1 400,00
672 dotace SK, EU       3 900,00 3 960,00
  celkem         6 050,00 6 110,00
               
Rekapitulace            
            tis. Kč tis. Kč
  náklady celkem       6 050,00 6 110,00
  výnosy celkem       6 050,00 6 110,00
  výsledek hospodaření     0,00 0,00